việc làm - các bài viết về việc làm, tin tức việc làm

Nghị định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Theo dõi Pháp Luật Plus