Bằng nguồn vốn xã hội hóa lên đến hàng trăm tỷ đồng, các công trình sau khi trùng tu, tôn tạo đã phát huy giá trị, tạo nguồn thu ngân sách lớn.Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận