Những nội dung chính: Quan ngại khả năng hấp thụ cú sốc bên ngoài, giá dầu 2016 và ứng phó của Petrovietnam…Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận