UBND thành phố Hà Nội vừa ra văn bản yêu cầu tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố đối với các điểm trông giữ xe Iparking.UBND TP Hà Nội vừa ra văn bản yêu cầu tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố đối với các điểm trông giữ xe Iparking.

Tại Hà Nội hiện nay có 33 điểm trông giữ xe Iparking đã được cấp phép. Theo quy định khách hàng khi gửi xe tại những điểm này xe được thu phí tự động qua tài khoản ngân hàng.

Tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố đối với các điểm trông giữ xe Iparking.
Tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố đối với các điểm trông giữ xe Iparking.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn có tình trạng phải thu tiền mặt đối với khách hàng không sử sụng mạng Viettel hoặc không có tài khoản ngân hàng.

UBND TP Hà Nội đã giao Sở GTVT tiếp tục chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện việc thu vé phí này theo đúng quy định .

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận