Một trong những điểm mới nhất trong dự thảo Bộ Luật Hình sự đang rất nóng là “cho phép nghe lén điện thoại để tóm tội phạm tham nhũng”; Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, sẽ tích hợp Lịch sử với các môn giáo dục công dân và an ninh quốc phòng thành môn học mới ...Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận