vỉa hè - các bài viết về vỉa hè, tin tức vỉa hè

Nghịch lý của phát triển

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, mạng lưới giao thông tĩnh (bãi đỗ xe, điểm đỗ xe...) nội đô bố trí chưa hợp lý và còn rất thiếu.

Theo dõi Pháp Luật Plus