vị trí - các bài viết về vị trí, tin tức vị trí

Sửa quy định số lượng Phó Giám đốc sở, Phó Trưởng phòng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ..

Theo dõi Pháp Luật Plus

Túi khí ô tô quan trọng như thế nào?

Túi khí ô tô quan trọng như thế nào?

0
Nếu không có dây dai an toàn và túi khí, người ngồi trong xe có thể xuyên thủng kính lái và bay ra khỏi cabin khi chiếc xe không may gặp nạn.