vì sao? - các bài viết về vì sao?, tin tức vì sao?

Vì sao nhiều địa phương không bầu đại biểu HĐND cấp phường, quận?

TP HCM, Đà Nẵng và tại phường của TP Hà Nội sẽ không tổ chức bầu đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo dõi Pháp Luật Plus