Pháp Luật Plus - vi phạm trật tự XD - các bài viết về vi phạm trật tự XD, tin tức vi phạm trật tự XD

vi phạm trật tự XD - các bài viết về vi phạm trật tự XD, tin tức vi phạm trật tự XD

Hà Nội: Nhiều công trình vi phạm xây dựng chưa xử lý

Theo UBND thành phố Hà Nội, hiện tổng số công trình vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng chưa được xử lý khoảng 415 công trình.

Theo dõi Pháp Luật Plus