vi phạm trật tự xây dựng - các bài viết về vi phạm trật tự xây dựng, tin tức vi phạm trật tự xây dựng

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm của Công ty TNHH in Yaolong Việt Nam

Ngày 25/5/2020, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản 1726/UBND-XDCB về việc xử lý vi phạm tại Cụm công nghiệp Châu Phong, huyện Quế Võ.

Theo dõi Pháp Luật Plus