Pháp Luật Plus - vi phạm trật tự xây dựng - các bài viết về vi phạm trật tự xây dựng, tin tức vi phạm trật tự xây dựng

vi phạm trật tự xây dựng - các bài viết về vi phạm trật tự xây dựng, tin tức vi phạm trật tự xây dựng

Hà Nội yêu cầu không giao dự án mới đối với chủ đầu tư còn tồn đọng vi phạm xây dựng

Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã cam kết với Thành phố về tiến độ, thời gian xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm tồn đọng.

Theo dõi Pháp Luật Plus