Pháp Luật Plus - vi phạm - các bài viết về vi phạm, tin tức vi phạm

vi phạm - các bài viết về vi phạm, tin tức vi phạm

Lạng Sơn: Kiểm tra trên 4.500 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Các đoàn đã kiểm tra được tổng số 4778 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, trong đó có 4433 cơ sở đạt yêu cầu.

Theo dõi Pháp Luật Plus