Pháp Luật Plus - VI phạm quy định phòng chống dịch - các bài viết về VI phạm quy định phòng chống dịch, tin tức VI phạm quy định phòng chống dịch

VI phạm quy định phòng chống dịch - các bài viết về VI phạm quy định phòng chống dịch, tin tức VI phạm quy định phòng chống dịch

Một chủ tịch phường ở TP Hạ Long bị tạm đình chỉ công tác liên quan đến phòng, chống dịch

UBND thành phố Hạ Long đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND phường Hồng Hải do có sai phạm trong công tác phòng, chống dịch.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1