vi phạm quy chế hoạt động - các bài viết về vi phạm quy chế hoạt động, tin tức vi phạm quy chế hoạt động

Quảng Ninh: Cương quyết xử lý các tàu du lịch vi phạm quy chế hoạt động

Trong thời gian vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã ra hàng loạt Văn bản xử lý các tàu du lịch vi phạm quy định hoạt động.

Theo dõi Pháp Luật Plus