Pháp Luật Plus - vi phạm nhãn - các bài viết về vi phạm nhãn, tin tức vi phạm nhãn

vi phạm nhãn - các bài viết về vi phạm nhãn, tin tức vi phạm nhãn

Tạm giữ 4.347 sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật vi phạm tại An Giang, Đồng Tháp

Tỉnh An Giang và Đồng Tháp vừa kiểm tra tạm giữ hơn 4 nghìn sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật vi phạm nhãn và hết hạn sử dụng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1