vi phạm luật giao thông - các bài viết về vi phạm luật giao thông, tin tức vi phạm luật giao thông

Xử lý hơn 900 “ma men” tham gia giao thông trong ngày thứ 3 thực hiện tổng kiếm soát phương tiện

Trong ngày thứ 3 thực hiện tổng kiểm soát phương tiện, lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý hơn 900 "ma men" tham gia giao thông.

Theo dõi Pháp Luật Plus