vi phạm luật đất đai - các bài viết về vi phạm luật đất đai, tin tức vi phạm luật đất đai

Công ty Phương Lan xây dựng không phép: Yêu cầu Phường Phùng Chí Kiên phải kiểm điểm trách nhiệm

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu TX Mỹ Hào chỉ đạo UBND phường Phùng Chí Kiên kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân khi để công trình xây dựng không phép.

Theo dõi Pháp Luật Plus