vi phạm Luật Đất đai Hà Nội - các bài viết về vi phạm Luật Đất đai Hà Nội, tin tức vi phạm Luật Đất đai Hà Nội

Hà Nội: 68 dự án bất động sản nợ 4.000 tỷ tiền sử dụng đất

Trong số 68 dự án này có nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn trên thị trường như Bitexco, Lilama, Bic Việt Nam...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1