Pháp Luật Plus - vi phạm hành lang an toàn giao thông - các bài viết về vi phạm hành lang an toàn giao thông, tin tức vi phạm hành lang an toàn giao thông

vi phạm hành lang an toàn giao thông - các bài viết về vi phạm hành lang an toàn giao thông, tin tức vi phạm hành lang an toàn giao thông

Đình chỉ công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông ở Hưng Yên

Thanh tra Sở GTVT tỉnh Hưng Yên vừa đình chỉ công trình xây dựng vi phạm, đề nghị hoàn trả hiện trạng hành lang an toàn giao thông tại nút giao QL39.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1