Pháp Luật Plus - vi phạm hành chính - các bài viết về vi phạm hành chính, tin tức vi phạm hành chính

vi phạm hành chính - các bài viết về vi phạm hành chính, tin tức vi phạm hành chính

Xây dựng công trình “khủng” trái phép, Công ty Y học bản địa Việt Nam còn lấn chiếm đất rừng

Xây dựng công trình trái luật, vi phạm các thủ tục về luật đất đai, Công ty TNHH Y học bản địa còn lấn chiếm đất rừng.

Theo dõi Pháp Luật Plus