Vi phạm giáo thông - các bài viết về Vi phạm giáo thông, tin tức Vi phạm giáo thông

Đồng Nai áp dụng nộp phạt trực tuyến khi vi phạm giao thông

Từ 1/7,  người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có thể nộp phạt trực tuyến tại nhà khi vi phạm giao thông.

Theo dõi Pháp Luật Plus