Vi phạm giáo thông - các bài viết về Vi phạm giáo thông, tin tức Vi phạm giáo thông

Đối tượng đi ngược chiều chém cán bộ tại chốt kiểm dịch Covid-19

Đối tượng rất lì lợm và ngoan cố, đã có hành vi giằng co và dùng dao chém lực lượng làm nhiệm vụ để tẩu thoát.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1