Vi phạm giáo thông - các bài viết về Vi phạm giáo thông, tin tức Vi phạm giáo thông

Từ 1/7, người vi phạm giao thông nộp phạt trực tuyến

Để nâng cao chất lượng phục vụ, việc nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trực tuyến sẽ được mở rộng phạm vi thực hiện.

Theo dõi Pháp Luật Plus