Pháp Luật Plus - vi phạm đê điều - các bài viết về vi phạm đê điều, tin tức vi phạm đê điều

vi phạm đê điều - các bài viết về vi phạm đê điều, tin tức vi phạm đê điều

Cảng bốc xếp của Công ty CP Đại Hoàng thuộc tập đoàn Hamico vi phạm đê điều

Công trình cảng bốc xếp này được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 3.500 m2, bắt đầu lấn chiếm hành lang để đổ đất từ những năm 2012.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết