Pháp Luật Plus - vi phạm đấu thầu - các bài viết về vi phạm đấu thầu, tin tức vi phạm đấu thầu

vi phạm đấu thầu - các bài viết về vi phạm đấu thầu, tin tức vi phạm đấu thầu

Địa ốc 24h: Quảng Nam có nhiều vi phạm trong đấu thầu, nhiều công trình chưa được nghiệm thu tại Đà Nẵng

Thực tiễn phản ánh của Báo Đấu thầu năm 2017 cho thấy, Quảng Nam là một trong số ít địa phương có nhiều bất cập, vi phạm trong đấu thầu...

Theo dõi Pháp Luật Plus