Pháp Luật Plus - vi phạm đất đai - các bài viết về vi phạm đất đai, tin tức vi phạm đất đai

vi phạm đất đai - các bài viết về vi phạm đất đai, tin tức vi phạm đất đai

Hà Nội sẽ xử lý nghiêm vi phạm trong đấu giá đất

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, các quận, huyện nghiêm túc triển khai thực hiện quy định pháp luật về đấu giá.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1