Pháp Luật Plus - ví điện tử - các bài viết về ví điện tử, tin tức ví điện tử

ví điện tử - các bài viết về ví điện tử, tin tức ví điện tử

Thí điểm Mobile Money: Không giao dịch quá 10 triệu đồng mỗi tháng

Cung ứng dịch vụ ví điện tử, doanh nghiệp viễn thông thí điểm triển khai dịch vụ Mobile Money trong vòng hai năm, bắt đầu từ 9/3/2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Cấm sử dụng Ví điện tử để rửa tiền

Cấm sử dụng Ví điện tử để rửa tiền

0
Đây là đề xuất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian...