VGP - các bài viết từ VGP, tin tức VGP

Quân đội sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Đại hội XIII của Đảng

Các lực lượng của Bộ Quốc phòng đang nỗ lực làm tốt mọi công tác chuẩn bị, bảo vệ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Bế mạc Hội nghị Trung ương 12

Bế mạc Hội nghị Trung ương 12

0
Sau 4 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung và bế mạc vào chiều 14/5.