ven sông - các bài viết về ven sông, tin tức ven sông

Quảng Nam: Rà soát lần cuối Quy hoạch, thiết kế cảnh quan ven sông Cổ Cò

Quảng Nam rà soát lần cuối thiết kế cảnh quan dọc sông Cổ Cò và đề cương quy hoạch, thiết kế cảnh quan ven hai sông Thu Bồn, Trường Giang.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1