về vụ Công ty TNHH Ngọc Ánh Hiệp Phát - các bài viết về về vụ Công ty TNHH Ngọc Ánh Hiệp Phát, tin tức về vụ Công ty TNHH Ngọc Ánh Hiệp Phát

Chủ tịch UBND huyện Đam Rông nói gì về vụ Công ty Ngọc Ánh Hiệp Phát ngừng hoạt động vẫn được khen thưởng?

"Sau khi kiểm tra Phòng Nội vụ khẳng định chắc chắn không có tham mưu hay đề xuất khen thưởng gì đối với Công ty này...",Chủ tịch huyện Đam Rông khẳng định.

Theo dõi Pháp Luật Plus