Pháp Luật Plus - vệ sinh - các bài viết về vệ sinh, tin tức vệ sinh

vệ sinh - các bài viết về vệ sinh, tin tức vệ sinh

Dân đóng tiền để các nhà máy nước "thu 2 đồng lãi 1 đồng"

Câu chuyện của nước sạch Sông Đà gióng lên hồi chuông cho các nhà máy nước trên toàn quốc về quy trình sản xuất và việc giám sát, đảm bảo nguồn nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết