Pháp Luật Plus - vệ sinh môi trường - các bài viết về vệ sinh môi trường, tin tức vệ sinh môi trường

vệ sinh môi trường - các bài viết về vệ sinh môi trường, tin tức vệ sinh môi trường

Thành phố Phúc Yên tháo gỡ khó khăn trong công tác xử lý rác thải

Trong những năm qua, thành phố Phúc Yên đã thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo công tác thu gom, xử lý rác thải được thực hiện tốt

Theo dõi Pháp Luật Plus

Khát khao nước sạch

Khát khao nước sạch

0
Có nước sạch và công trình vệ sinh đảm bảo là mong muốn giản dị ấy thực ra lại khá xa xỉ đối với nhiều hộ dân, nhất là những hộ nghèo.