Pháp Luật Plus - vay vốn - các bài viết về vay vốn, tin tức vay vốn

vay vốn - các bài viết về vay vốn, tin tức vay vốn

Hàng nghìn thanh niên nghèo vùng cao Tuyên Hóa được vay vốn chính sách

Hàng ngàn đoàn viên thuộc đối tượng hộ nghèo ở vùng cao Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã được vay vốn chính sách để tạo việc làm, phát triển sản xuất

Theo dõi Pháp Luật Plus