Vay nợ rồi…“quên” trả ? - các bài viết về Vay nợ rồi…“quên” trả ?, tin tức Vay nợ rồi…“quên” trả ?

Thạch Thành - Thanh Hóa: Vay nợ rồi…“quên” trả ?

Một giáo viên vay của người dân địa phương số tiền rất lớn, rồi tìm cách khất lần, né tránh khiến khổ chủ điêu đứng.

Theo dõi Pháp Luật Plus