VATA - các bài viết về VATA, tin tức VATA

Mức thu nên thấp hơn các tuyến BOT

Thu phí cao tốc đầu tư bằng ngân sách, mức thu không nên cao hơn phí trên các tuyến BOT, đó là lưu ý của Chủ tịch VATA Nguyễn Văn Quyền.

Theo dõi Pháp Luật Plus