vật tư - các bài viết về vật tư, tin tức vật tư

Đảm bảo minh bạch trong mua sắm, đấu thầu trang thiết bị y tế

Cổng thông tin công khai giá trang thiết bị y tế tại địa chỉ: (https://quanlytrangthietbiyte.com/tra-cuu-ttb-y-te, https://dmec.moh.gov.vn/).

Theo dõi Pháp Luật Plus