vật liệu xây dựng - các bài viết về vật liệu xây dựng, tin tức vật liệu xây dựng

Các mục tiêu phát triển của ngành VLXD được nêu trong Đề án Chiến lược VLXD Việt Nam

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Vật liệu xây dựng (VLXD) Việt Nam thời kỳ 2021–2030, định hướng đến năm 2050.

Theo dõi Pháp Luật Plus