VẬT LIỆU NỔ - các bài viết về VẬT LIỆU NỔ, tin tức VẬT LIỆU NỔ

An Giang: Đẩy mạnh công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

Công an các đơn vị địa phương đã triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu cháy nổ...

Theo dõi Pháp Luật Plus