Pháp Luật Plus - vào nhà bắn chết người - các bài viết về vào nhà bắn chết người, tin tức vào nhà bắn chết người

vào nhà bắn chết người - các bài viết về vào nhà bắn chết người, tin tức vào nhà bắn chết người

Nguyên cán bộ Truyền hình Công an nhân dân hầu tòa

Sau khi dùng súng bắn vào người anh Long nhưng không trúng, Tùng nhắn tin thông báo cho Hằng biết đồng thời xin tiền để bỏ trốn.

Theo dõi Pháp Luật Plus