Vành đai phía Bắc tỉnh - các bài viết về Vành đai phía Bắc tỉnh, tin tức Vành đai phía Bắc tỉnh

Phê duyệt 2 gói thầu tư vấn liên quan dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam

UBND TX Điện Bàn đã có quyết định phê duyệt chỉ định hai gói thầu tư vấn liên quan dự án xây dựng Đường vành đai phía Bắc tỉnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1