Vành đai phía bắc - các bài viết về Vành đai phía bắc, tin tức Vành đai phía bắc

Đầu tư công: Chuỗi động lực thúc đẩy kinh tế Quảng Nam vượt qua đại dịch

Khi du lịch tác động bởi Covid-19, đầu tư công vào xây dựng cơ bản là động lực giúp cho ngành công nghiệp Quảng Nam đảm bảo ổn định KT-XH cho tỉnh

Theo dõi Pháp Luật Plus

1