vành đai 3 - các bài viết về vành đai 3, tin tức vành đai 3

Hải Phòng tập trung cao thực hiện đề án thành lập thành phố Thuỷ Nguyên

Những năm qua, Hải Phòng đầu tư rất lớn cho Thủy Nguyên về thu hút nguồn lực đầu tư, phân bổ nguồn ngân sách, tập trung triển khai các dự án lớn.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1