vàng - các bài viết về vàng, tin tức vàng

Giá vàng trong nước biến động trái chiều với giá vàng thế giới

Chỉ số giá vàng bình quân năm 2021 tăng 8,67% so với năm 2020 và chỉ số giá đô la Mỹ bình quân năm 2021 giảm 0,97% so với năm 2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1