vận tải hành khách trở lại bình thường - các bài viết về vận tải hành khách trở lại bình thường, tin tức vận tải hành khách trở lại bình thường

Từ 0h ngày 8/5, khôi phục hoạt động vận tải hành khách trong nước

Bộ GTVT vừa có Công văn về việc khôi phục hoạt động vận tải trong nước của các phương tiện vận tải hành khách, thời gian áp dụng từ 0h ngày 8/5/2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1