vận tải hàng hóa - các bài viết về vận tải hàng hóa, tin tức vận tải hàng hóa

Chốt phương án đi lại ở TP HCM

Từ 5/10, xe buýt, taxi, ôtô hợp đồng dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ tại TP được hoạt động trở lại với số lượng hạn chế; xe ôm tiếp tục dừng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1