văn phòng chính phủ - các bài viết về văn phòng chính phủ, tin tức văn phòng chính phủ

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp đổi mới công tác xây dựng pháp luật

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 140/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp.

Theo dõi Pháp Luật Plus