văn phòng chính phủ - các bài viết về văn phòng chính phủ, tin tức văn phòng chính phủ

“Nhân văn” với người này có thể là bất công với người khác!

Nhân văn, song phải công bằng bởi hoàn toàn có thể “nhân văn” với người này là bất công với người khác.

Theo dõi Pháp Luật Plus