Văn Lãng - các bài viết về Văn Lãng, tin tức Văn Lãng

Lạng Sơn: Công ty Đạt Phát mặc sức thi công khi chưa được phê duyệt

Thời điểm hiện tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đạt Phát chưa hoàn thành thủ tục, hồ sơ cần thiết để được nhận quyền sử dụng đất.

Theo dõi Pháp Luật Plus