Trong phiên họp thường kỳ sáng nay, các thành viên Chính phủ đã nhất trí với đề xuất tạm dừng thu phí bảo trì đường bộ đối với môtô.Từ 2016, sẽ dừng thu phí bảo trì đường bộ đối với môtô

Sau thảo luận, các thành viên Chính phủ đã nhất trí đề xuất tạm dừng thu phí bảo trì đường bộ trên đầu phương tiện với môtô. Phạm vi áp dụng trên cả nước, từ ngày 1/1/2016. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm, địa phương nào chưa thu vẫn phải thu theo đúng quy định.

Trước đó, do việc thu phí bảo trì đường bộ với xe máy không hiệu quả, Hội đồng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương đã kiến nghị Chính phủ dừng hoạt động này. Theo cơ quan quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ trung ương, nguyên nhân là việc tổ chức thu ở cấp xã, phường chưa đồng bộ, chưa thống nhất từ khâu quản lý số lượng môtô đến việc tổ chức thu và nộp vào ngân sách.

Theo cơ quan quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ TW, sau hơn 2 năm thực hiện chính sách thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với môtô, cho thấy hiệu quả rất thấp. Riêng năm 2015, số thu 6 tháng đầu năm giảm rõ rệt so với cùng kỳ và mới đạt 6,71% kế hoạch năm.

Nguyên nhân được cho rằng từ  việc tổ chức thu chưa đồng bộ, chưa thống nhất; Chế tài xử phạt chưa khả thi, khó kiểm soát... Từ những phân tích cụ thể, Quỹ Bảo trì đường bộ trung ương nhận thấy số thu phí sử dụng đường bộ đối với môtô còn rất thấp, nên đã kiến nghị Thủ tướng cho phép tạm thời dừng thu phí bảo trì đường bộ đối với môtô từ ngày 1/1/2016./.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận