Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho đầu tư Dự án "Trung tâm giao lưu hợp tác quốc tế về văn hóa, văn học nghệ thuật Việt Nam" tại huyện Phú Quốc.Dự án được đầu tư với mục tiêu xây dựng địa điểm giao lưu, hợp tác, đào tạo, triển lãm văn học nghệ thuật, sáng tác, sáng tạo văn học nghệ thuật; tạo dựng địa điểm hội nghị, tăng cường phạm vi giao lưu văn hóa, văn học nghệ thuật với các tổ chức văn hóa nghệ thuật trên thế giới; tập hợp thu hút cộng đồng văn nghệ sỹ để chia sẻ, hỗ trợ sáng tác, sáng tạo văn học nghệ thuật, phục vụ tốt hơn công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Công trình được xây mới không gian giao lưu văn hóa dưới hình thức hội trường đa năng và các công trình phụ trợ trên diện tích đất dự kiến khoảng 30.000 m2. Dự án sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Kinh phí đầu tư dự kiến không quá 70 tỷ đồng. 

Thủ tướng Chính phủ giao Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy hoạch, quy định của Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành; bảo đảm đúng tiến độ và không phát sinh thêm kinh phí.

Phú Quốc điểm du lịch kỳ thú đầy sức hấp dẫn. Ảnh: phuquoc.tv
Phú Quốc điểm du lịch kỳ thú đầy sức hấp dẫn. Ảnh: phuquoc.tv

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận