Ngày 23/11, Sở VH, TT và DL Hà Nội Công bố Quyết định công nhận 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám là Bảo vật Quốc gia.Nhân kỷ niệm Ngày Di sản Việt Nam, Sở VH, TT và DL Hà Nội đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định công nhận Bảo vật Quốc gia 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám và Khai mạc Triển lãm “Bia Tiến sĩ – Di sản văn hóa Việt Nam”.

82 Bia Tiến sĩ được đặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, luôn được xem là một trong những di sản văn hóa vô giá ghi dấu nền văn hiến của dân tộc ta. Nhưng tấm bia ấy là một biểu trưng hùng hồn nhất cho tinh thần hiếu học của ông cha, đó cũng thể hiện tư tưởng trọng kẻ sỹ, người hiền của người Việt

 Hơn thế, 82 bia Tiến sỹ tương ứng với 82 khoa thi là những bản tài liệu gốc duy nhất hiện còn ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đây là những tấm bia đầu tiên của Việt Nam ghi danh các vị đỗ đại khoa do các nghệ nhân, nhà khoa bảng nổi tiếng tạo. Mỗi tấm bia là một tác phẩm độc đáo, kết tinh trí tuệ và bàn tay tài khéo của các nhà văn hóa, thư pháp, nghệ nhân hàng đầu suốt chiều dài lịch sử nước Việt. Các bài văn bia Tiến sĩ là nguồn sử liệu quan trọng trong nghiên cứu lịch sử Việt Nam nói chung, nền khoa cử Việt Nam nói riêng dưới thời quân chủ…

Chính với những giá trị văn hóa và lịch sử đặc biệt quan trọng, tháng 3/2010, 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu Thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Tiếp đó, ngày 27/7/2011, 82 bia Tiến sĩ lại được công nhận là Di sản tư liệu Thế giới trên phạm vi toàn cầu. Ngày 10/5/2015, toàn bộ Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám được Chính phủ công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Và ngày 14/1/2015, 82 bia Tiến sĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám lại một lần nữa được Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam công nhận là Bảo vật Quốc gia.

Bia Tiến sĩ tại Văn Miếu là di sản vô giá của dân tộc.
Bia Tiến sĩ tại Văn Miếu là di sản vô giá của dân tộc.

Phát biểu tại Lễ Công nhận, thay mặt Bộ VH,TT và DL Thứ trưởng  Đặng Bích Liên đã đề nghị các cơ quan hữu quan tiếp tục bảo vệ và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia một cách hiệu quả.

"Trong thời gian tới Sở VH, TT và DL Hà Nội, Trung tân Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám cần tập chung làm tốt một số công việc như: triển khai lập phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối với từng bảo vật quốc gia; có biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại các nơi lưu giữ bảo vật quốc gia; Nghiên cứu, triển khai việc bảo quản đặc biệt định k;. Xây dựng chương trình, quảng bá giá trị của bảo vật quốc gia với việc tuyên truyền bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa và truyền thống hiếu học, yêu nước, thương dân của các bậc tiền nhân.", Thứ trưởng Đặng Bích Liên nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận