văn hóa - các bài viết về văn hóa, tin tức văn hóa

'Văn hóa không nhúc nhích' khiến xã hội trì trệ

Văn hóa 'không nhúc nhích' làm cho thái độ nể nang, né tránh, ngại va chạm, tạo sức ỳ sẽ lấn át những hành động và phát biểu tích cực.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Nghĩ từ câu hỏi của Thủ tướng

Nghĩ từ câu hỏi của Thủ tướng

0
Vấn đề quan trọng nhất là phải bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội, nhất là lĩnh vực văn hóa, giáo dục.