Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh: Biểu tượng cho ý chí, khát vọng độc lập, tự do

0
Đường hình thành và phát triển xuất phát từ nhu cầu tất yếu của cách mạng Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Kỷ niệm 60 măm ngày mở đường Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh(19.5.1959 – 19.5.2019 )

Bài 1

 Con đường huyền thoại biểu tượng cho ý chí, khát vọng độc lập, tự do

dng_-trng_-son

Vận chuyển lương thực trên con đường Trường Sơn huyền thoại (Ảnh TL)

 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mở ra một giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam: Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, nhưng miền Nam còn dưới ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Dân tộc ta lại phải tiếp tục bước vào cuộc chiến đấu mới chống lại tên đế quốc xâm lược có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh nhất thời đại để hoàn thành sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất Tổ quốc.

Sớm nhận rõ kẻ thù, tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II), họp ngày 15/7/1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Mỹ không những là kẻ thù chính của nhân dân thế giới, mà Mỹ đang biến thành kẻ thù chính và trực tiếp của nhân dân Việt - Miên - Lào”. Ngày 19/5/1959, theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Quân ủy tổ chức “Ðoàn công tác đặc biệt” (Ðoàn 301), sau gọi là Ðoàn 559, có nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng cho chiến trường miền Nam; đưa bộ đội, cán bộ cơ quan dân - chính - đảng vào Nam, ra Bắc, đánh dấu mốc ra đời Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh lịch sử. Trong 16 năm xây dựng, bảo vệ, chiến đấu và vận chuyển chiến lược (1959-1975), Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh đã lập nên kỳ tích vẻ vang như một huyền thoại, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh hình thành và phát triển xuất phát từ nhu cầu tất yếu của cách mạng Việt Nam. Do đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ hai miền Bắc, Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có những đặc thù riêng,Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ con đường tiến hành cách mạngdân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam là dùng bạo lực cách mạng, từ đấu tranh chính trị tiến lên kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, đánh đổ quyền thống trị của đế quốc, phong kiến; đối với miền Bắc, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa là “xây dựng cuộc sống mới, hòa bình, tự do, hạnh phúc của nhân dân…củng cố miền Bắc thành cơ sở vững chắc về mọi mặt cho việc hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện thống nhất Tổ quốc”.

Như vậy, miền Nam là tiền tuyến lớn, miền Bắc trở thành hậu phương chiến lược của cả nước.Trong điều kiện đó, mở tuyến vận tải chiến lược để chi viện sức người, sức của từ miền Bắc vào miền Nam là đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, đồng thời là quyết định lịch sử thể hiện quyết tâm, ý chí của Đảng, trên cơ sở lãnh đạo kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng.

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh ra đời đáp ứng nguyện vọng tha thiết,ý chí, khát vọng giành độc lập, tự do cho Tổ quốc của nhân dân cả nước.Ở miền Nam, do bị Mỹ - Diệm đàn áp dã man, nên lòng căm thù bọn đế quốc xâm lược và bè lũ bán nước của đồng bào dâng cao cực độ. Được Nghị quyết 15 soi đường, ngọn lửa cách mạng ở miền Nam đã âm ỉ nhiều năm, nay bùng lên thành phong trào đồng khởi, rồi phát triển thành chiến tranh cách mạng, chiến tranh nhân dân.

Thực tiễn cách mạng miền Nam đặt ra nhu cầu cấp thiết cần có sự chi viện lực lượng, vật chất, phương tiện, vũ khí trang bị để củng cố, xây dựng, phát triển lực lượng vũ trangđánh Mỹ.Ở miền Bắc, công cuộc xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa thu nhiều thành tựu quan trọng; hậu phương miền Bắc vừa chiến đấu, vừa sản xuất để chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt, vì thống nhất Tổ quốc”. Hai nhu cầu của nhân dân hai miền cùng phản ánh nguyện vọng, ý chí, khát vọng thống nhất Tổ quốc của dân tộc Việt Nam, đòi hỏi phải có tuyến đường chi viện chiến lược từ hậu phương lớn miền Bắc vào tiền tuyến lớn miền Nam.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc vai trò là tuyến chi viện chiến lược, căn cứ chiến lược vững chắc cho các chiến trường của ba nước Đông Dương. Cùng với sự lớn mạnh về thế và lực của ta và bạn, Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh không ngừng phát triển, nối dài với hệ thống các binh trạm, kho bãi chứa hàng hóa, trận địa phòng không, trạm bảo dưỡng và sửa chữa xe pháo, hình thành thế trận vận tải ngày càng hoàn chỉnh.

Từ khi ra đời đến cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ, tuyến vận tải chiến lược của ta trên Trường Sơn đã có tổng chiều dài “gần 20.000km, bao gồm 4 hệ thống trục dọc dài 6.810km, 13 hệ thống trục ngang dài 4.980km, 5 hệ thống đường vượt khẩu dài 700km, 1 hệ thống đường vòng tránh các trọng điểm dài 4.700km, 1 hệ thống đường ống dài 1.300km, tuyến vận tải đường sông vào tới Stungtreng”. Thế trận đó được mệnh danh là “trận đồ bát quái xuyên rừng rậm”.

Giai-ma-kinh-ngac-chieu-dai-cua-tuyen-duong-Truong-Son-1180-1548863584-width663height500

Ảnh Tư liệu

Khi ý Đảng hợp lòng dân, sức mạnh dân tộc được hội tụ và phát huy cao độ. Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh hình thành, phát triển và không ngừng lớn mạnh bởi ý chí quyết tâm cao nhất giành độc lập, tự do cho Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trong suốt 16 năm (1959-1975), Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh luôn bị địch đánh phá ác liệt, là nơi đế quốc Mỹ và tay sai thực nghiệm các loại hình chiến tranh ngăn chặn”, “chiến tranh điện tử”, “chiến tranh hoá học”, “chiến tranh tâm lý” nhằm chia cắt hậu phương lớn miền Bắcvới các chiến trường miền Nam, Lào và Campuchia. Không những thế, quân và dân ta ở Trường Sơn còn gặp những khó khăn và tổn thất không nhỏ do thiên nhiên khắc nghiệt.

Nhưng trở ngại do kẻ thù và điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên gây ra đã không khuất phục được ý chí, tinh thần của dân tộc ta trên dải Trường Sơn, mà ngược lại, càng khẳng định rõ sức mạnh ý chí quật cường, muôn người như một của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, của Bác Hồ: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”,“Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”, từ khắp mọi miền của Tổ quốc, hàng triệu cán bộ, chiến sĩ ta đã “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”,kiên cường vượt qua gian khổ hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Các chiến sĩ công binh, thanh niên xung phong luôn bám trụ kiên cường với quyết tâm “máu có thể đổ nhưng đường không thể tắc”,bảo đảm cho các tuyến đường liên tục thông xe, tăng chuyến.

Lực lượng vận tải ô tô thực sự là những “Tuấn mã Trường Sơn”, với tinh thần “Tất cả cho chiến trường”, quyết tâm “Mắt còn sáng, tim còn đập, xe còn chạy, đưa hàng ra tiền tuyến”.Bộ đội phòng không thực hiện tư tưởng tiến công “Quay nòng pháo theo bánh xe lăn”, “Nhằm thẳng quân thù mà bắn” bảo vệ đội hình xe vận chuyển và các mục tiêu cầu đường, kho hàng, bến bãi. Lực lượng bộ binh luôn chủ động bám, đánh địch, bảo vệ vững chắc và từng bước mở rộng vùng giải phóng, căn cứ cách mạng,hành lang tuyến chi viện chiến lược.

Lực lượng giao liên kiên cường, bền bỉ hành quân dọc dải Trưòng Sơn đưa hàng triệu cán bộ, chiến sĩ vào chiến trường và đón hàng vạn thương binh, bệnh binh về hậu phương điều trị. Các chiến sĩ thông tin, quân y, vận tải bộ, vận tải đường sông, đường ống xăng dầu... luôn khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng lập nên bao chiến công. Những con người bằng xương, bằng thịt, nhưng chung một ý chí sắt đá “hy sinh tất cả cho chiến thắng”đã “không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần quyết chiến quyết thắng, kiên quyết tiến công, chủ động tiến công, liên tục tiến công, vượt qua mưa bom, bão đạn, đạp bằng mọi khó khăn gian khổ, anh dũng mở đường thắng lợi, hoàn thành nhiệm vụ một cách đặc biệt xuất sắc, lập nên kỳ công trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”.

Nhân dân cả nước, nhất là ở các địa bàn tuyến đường đi qua luôn nêu cao tinh thần yêu nước, đóng góp nhiều sức người, sức của và trực tiếp cùng các lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong xây dựng, bảo vệ tuyến chi viện chiến lược này.Cấp ủy, chính quyền 12 tỉnh đường Trường Sơn đi qua luôn chú trọng phát triển lực lượng bảo đảm giao thông vận tải, lấy công binh, thanh niên xung phong làm nòng cốt tổ chức các lực lượng “dân quân công binh” thoát ly,các đội báo động, cứu sập hầm, cứu thương, tham gia rà phá bom, mìn, xâydựng và bảo vệ đường ống xăng dầu...

Với tinh thần “Xe chưa qua, nhà không tiếc”, đồng bào các địa phương sẵn sàng hy sinh tất cả vì sự nghiệp giải phóng miền Nam.Ý chí, khát vọng độc lập, tự do của nhân dân cả nước được cụ thể hóa vào từng hành động xây dựng, củng cố, chiến đấu bảo vệ tuyến vận tải chiến lược, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, “trở thành biểu tượng sinh động của sức mạnh đại đoàn kết, khát vọng chiến đấu vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc của dân tộc ta”.

(Còn nữa...)

 

 

 

Th.s Trần Trung Hiếu

Loading...

Bình luận

Google thay đổi biểu tượng, tôn vinh nghệ thuật cải lương Việt Nam

Trang chủ Google tiếng Việt là hình ảnh trình diễn của sân khấu cải lương để tôn vinh loại hình nghệ thuật này trong Ngày Sân khấu Việt Nam.

Gần 1.000 trẻ em tới chùa vùng hạn mặn Gò Công Đông vui Trung thu

Với chủ đề “Vâng Trăng Phật hiện” cho gần 1000 em thiếu nhi trên địa bàn vui văn nghệ và tặng quà trung thu vui Trung thu

Man City 2-5 Leicester: Hattrick siêu hạng, địa chấn ở Etihad

Man City đã nhận thất bại đau đớn trước Leicester, với 3 trong số đó tới từ những tình huống bị thổi phạt đền.

Những câu chuyện buồn tuổi 'xuống dốc cuộc đời'

Bà Nhi dành tuổi xuân, tiền bạc, nhà cửa dành cho con gái lại bị con gái 'trở mặt', khiến tuổi già của bà sống trong nặng nề.

Xem thêm

Thế giới Facebook