Pháp Luật Plus - vận hành - các bài viết về vận hành, tin tức vận hành

vận hành - các bài viết về vận hành, tin tức vận hành

Học sinh sẽ có mã định danh riêng từ 15/2

Thông tư 26/2019/TT-BGDĐT quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết